submenu

City Hall oftewel gemeentehuis - 07/12/2021

​​​​​​​Op de gemeenteraad van oktober interpelleerde de oppositie WO Plus onze burgemeester over de naamgeving van het nieuwe gemeentehuis, dat in november in gebruik werd genomen. Tot ergernis van onze burgervader, die aangaf enkel uit beleefdheid te willen antwoorden.

Binnen het nieuw administratief centrum (NAC) zijn er drie delen: de gemeentelijke basisschool De Letterbijter, de bibliotheek en het eigenlijke gemeentehuis met de diensten van het OCMW. Volgens burgemeester Petit had het college het volste recht om verleden jaar al de beslissing te nemen om het gemeentehuis om te dopen tot city hall. Enerzijds omdat de term gemeentehuis niet meer past bij een geïntegreerde organisatie met ook het OCMW erbij. Anderzijds vindt hij het een manier om rekening te houden met het ruime aandeel anderstaligen in de gemeente, en de naam klinkt ook kort en krachtig.

Voor oppositieraadsleden Jan Walraet en Wim Peeters (WO Plus) komt het gebruik van de term city hall echter neer op een verkapte taalwetovertreding. De term door een vertaalrobot halen, komt toch neer op een vertaling van gemeentehuis of stadhuis. De burgemeester ging wel akkoord met het voorstel van de oppositie om buiten het gebouw een bijkomende vermelding te hangen verwijzend naar gemeentehuis en maison communale.

Tekst: Ulrich Motté
Foto: © Ulrich Motté
Uit: uitgekamd december 2021