submenu

Enquête moet mobiliteitsplan mee richting geven - 19/10/2021

Eind september werd de aanvullende mobiliteitsenquête onder de bevolking beëindigd. Ze kwam er volgens het gemeentebestuur om de verschillende voorstellen van het studiebureau Vectris te verduidelijken en om het voor iedereen mogelijk te maken het mobiliteitsplan beter te begrijpen.

In augustus kregen alle inwoners de mobiliteitsbevraging in de bus. Op een gemeentelijke kaart waren met pictogrammen de voorstellen uit het mobiliteitsplan aangegeven. Ook was er extra uitleg over de voorgestelde concepten, zoals de omschrijving van een fietsstraat, een fietssuggestiestrook, een mobipunt en zo meer. Het doel van deze folder annex bevraging was ‘om in alle transparantie te werken en naar iedereen te luisteren, net als om iedereen de kans te geven zijn mening te formuleren’. De inwoners konden per gezin over een 30-tal voorstellen, netjes opgesomd per deelgebied, oordelen of ze het ermee eens of oneens waren of er neutraal tegenover stonden. Bijvoorbeeld over de invoering van de zone 30 over het grootste deel van het grondgebied alsook de invoering van meer dan tien fietsstraten. Mede op basis van de resultaten van deze bevraging zal uiteindelijk een voorkeursscenario worden uitgewerkt. Schepen voor Mobiliteit Fabienne Mineur (LB-Union): ‘Wij zullen door dit participatietraject belangrijke trends kunnen opmerken en opvolgen, maar we zullen ons niet vastpinnen op de resultaten.’ Over de voorgestelde ‘knip’ op de brug van de Gergelstraat en de Madeliefstraat (zie foto) heeft het college wel al een beslissing genomen: die komt er niet. Hierop was van bij de lancering van het mobiliteitstraject al veel tegenwind gekomen.

 

Tekst: Ulrich Motté
Foto: Ulrich Motté
Uit: uitgekamd oktober 2021