submenu

Vzw ‘de Rand’ geeft sportclubs een Boest! - 19/09/2019

Vzw ‘de Rand’ lanceert een nieuwe campagne om sportclubs te ondersteunen. Vandaag zijn een eerste filmpje de website, een campagneaffiche en een stickervel met tips klaar.

De diversiteit en meertaligheid in sportclubs in de Vlaamse Rand groeit. De regio rond Brussel wordt gekenmerkt door een grotere migratiestroom dan elders in Vlaanderen. Vzw ‘de Rand’ krijgt hierover alsmaar meer vragen van sportclubs, sportdiensten en andere partners. Uit de Taalbarometer Vlaamse Rand blijkt dat er een grote potentiële toegevoegde waarde ligt bij sportclubs om oefenkansen Nederlands aan te bieden. Daarom lanceert vzw ‘de Rand’, met steun van heel wat bovenlokale partners, een nieuwe campagne. Het is bovendien een grote meerwaarde voor vzw ‘de Rand’ om het enthousiasme en de expertise van Kim Gevaert te kunnen meenemen in de ontwikkeling van deze campagne. Kim is logopediste van opleiding en volgde vorig jaar een postgraduaat meertaligheid aan de Thomas More Hogeschool. In het kader van haar eindproef werkte ze mee aan het tot stand komen van deze campagne.

Boest! helpt trainers, bestuurders en vrijwilligers van sportclubs om hun Nederlandstalige werking in een meertalige context te kunnen behouden. Zo bieden sportclubs kinderen en hun ouders een oefenkans Nederlands. Want dat is vaak de reden waarom ouders hun kind inschrijven in een Nederlandstalige club. Heel wat scholen geven die boodschap aan ouders die thuis een andere taal spreken met hun kind. Zo oefent een kind ook buiten de school Nederlands.

Boest! bestaat onder andere uit 5 korte filmpjes met beeldmateriaal gemaakt bij sportclubs in de Vlaamse Rand. Omdat de campagne zich richt naar alle sportclubs komen er verschillende sporttakken in beeld. Het is belangrijk dat elke sportclub zich kan herkennen in de filmpjes. Daarom koos vzw ‘de Rand’ voor concreet beeldmateriaal van tijdens de training en van de clubwerking. In elk filmpje komen verschillende tips in beeld die aan het eind via een pancarte nog eens worden herhaald.

Vandaag lanceert vzw ‘de Rand’ het eerste filmpje Tijdens de training, de website, een campagneaffiche en een stickervel met tips uit het eerste filmpje. Het tweede filmpje is in ontwikkeling en er komen binnenkort ook nog extra’s op de website. Aan het einde van het project, in het najaar van 2020, maakt vzw ‘de Rand’ een bundel met alle expertise van Boest!. Voor vzw ‘de Rand’ is het een troef dat Kim ook in de verdere ontwikkeling een rol blijft opnemen. Samen met federaties en andere sportpartners bekijken we of er ook nog andere materialen ontwikkeld kunnen worden die sportclubs kunnen ondersteunen. Want samen scoren met Nederlands, dat is wat Boest! wil!

Info en contact

www.boestjesportclub.be

boest@derand.be

www.facebook.com/vzwderand.be

contactpersoon: Cindy Van Dijck – 02 568 01 78 – cindy.vandijck@derand.be