submenu

algemene tevredenheidsenquête - 11/04/2018

Nog deze maand lanceert GC de Kam een online algemene tevredenheidsenquête.

Sommige bezoekers van ons gemeenschapscentrum hebben al aan deze enquête kunnen deelnemen tijdens het 25-jaar feestweekend en ter gelegenheid van sommige activiteiten in de maand maart.

In de enquête wordt gevraagd via welke communicatiekanalen de bezoekers informatie ontvangen over het activiteitenaanbod en kan men aangeven welk type activiteiten men graag meer in het aanbod zou zien.

Ook wordt er gepeild naar de tevredenheid van de bezoekers over verschillende aspecten van de Kam, zoals de vlotheid van het bestellen van tickets, de netheid van de infrastructuur, de vriendelijkheid van het personeel alsook het aanbod en de service in café de Kam.

Ten slotte wordt onder meer gevraagd uit welke gemeente men afkomstig is, in welke leeftijdscategorie men zich bevindt en of men jonge kinderen of kleinkinderen heeft.

Wie wil, kan in de enquête eveneens een opmerking of suggestie over de Kam kwijt.

De deelnemers die de enquête invullen en ook hun email adres opgeven, maken kans om één van de drie Kambierpakketten te winnen. In een pakket zit zowel een gewoon Kambier als een Tripelkam en een degustatieglas.

De uitnodigingen tot deelname aan de enquête vetrekken per email vlak na de paasvakantie.