submenu

Over ons - Jeugd- & Sportbeleid

De Vlaamse overheid ondersteunt gemeenten in het voeren van een lokaal jeugd- en sportbeleid. De overheid verwacht dan ook dat aan welbepaalde doelstellingen gewerkt wordt. Gemeenten maken hiervoor een meerjarenplan op.

Wezembeek-Oppem voert geen eigen sport- en jeugdbeleid volgens de regels van de Vlaamse overheid.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de inwoners en de lokale verenigingen geeft de Vlaamse overheid vzw ‘de Rand’ de opdracht om voor Wezembeek-Oppem een sport- en een jeugdbeleidsplan op te maken en uit te voeren. De Vlaamse overheid voorziet in de nodige middelen hiervoor.

Het beleid van vzw ‘de Rand’ speelt natuurlijk in op de Vlaamse beleidsdoelstellingen, maar sluit ook aan bij haar algemene opdracht van gemeenschapsvorming.

Lees het artikel in uitgekamd.

Lokaal sportbeleid in WEZEMBEEK-OPPEM


Het sportbeleid van vzw ‘de Rand’ komt tot stand in nauw overleg en samenwerking met de sportraad Wezembeek-Oppem, waar alle Nederlandstalige sportclubs deel van uit maken.

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt de lokale sportclubs en stimuleert hun professionalisering, via een subsidiereglement. Vzw 'de Rand’ zet ook in op een activeringsbeleid dat iedereen tot sporten en bewegen aanzet en geeft extra aandacht aan kansengroepen.

Samenwerking met de sportregio en de provincie Vlaams-Brabant zorgt voor een breed sportaanbod en gevarieerd vormingsaanbod.

De eigen activiteiten vind je terug in de activiteitenkalender van het gemeenschapscentrum en via www.sportinwezembeek-oppem.be.

De sportbrochure 2016-2017 geeft je een overzicht van de sportactiviteiten in Wezembeek-Oppem.

Het sportbeleidsplan 2014-2019 biedt je inzicht in wat ‘de Rand’ wil doen.

Lokaal jeugdbeleid in Wezembeek-Oppem


Het jeugdbeleid van vzw ‘de Rand’ komt tot stand in nauw overleg en samenwerking met de jeugdraad Wezembeek-Oppem, waar alle Nederlandstalige jeugdverenigingen deel van uit maken.

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het jeugdwerk in de brede zin via subsidies. Zoals de Vlaamse overheid dat verwacht, wordt ook gewerkt aan een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie en worden ontmoetingsplaatsen en ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren aangeboden. Bovendien is er ook aandacht voor diverse vormen van jeugdcultuur.

Eigen activiteiten van ‘de Rand’ worden opgenomen in de kalender van het gemeenschapscentrum.

Het jeugdbeleidsplan 2014-2019 biedt je inzicht in wat ‘de Rand’ wil doen.